constructieberekening, constructeur, engineering, beton, staal, hout, funderingen, advies, vergunning, draagconstructie

Diensten

CABZ - Constructief Advies Bureau Zevenaar is opgericht door Edger Bruns om architecten, aannemers en bouwbedrijven, overheidsinstanties én particulieren bij te staan met raad en daad op constructief gebied. Vanuit elk perspectief zal voor die specifieke situatie de beste oplossing bedacht worden. CABZ staat voor ruim 15 jaar constructieve ervaring in de breedste zin van het woord voor zowel de bouwkunde als civiele techniek.

De standaard diensten van Constructief Advies Bureau Zevenaar:

  • Het verzorgen van de constructieve berekeningen voor de omgevingsvergunning, het technisch ontwerp (TO)
  • Het maken van het UitvoeringsOntwerp (UO) voor de uitvoering van constructies
  • Het schetsontwerp van architect vertalen naar een constructief Voorlopig Ontwerp (VO) en vervolgens een Definitief Ontwerp (DO)
  • Het vervaardigen van geotechnische berekeningen zoals fundaties en bouwkuipen
  • Adviseren in haalbaarheidsstudies of initiatieffase
  • Toetsen van bestaande constructies (c.f. NEN 8700-serie)
  • Eisen verificatie en validatie m.b.v. SE-systematiek (Systems Engineering)
  • Controleren van berekeningen en tekeningen van derden ook in de rol van registerconstructeur
  • 2nd opinion

terug naar Homepage